เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าข้าม

เทศบาลตำบลท่าข้าม ยินดีต้อนรับ