ด้านเศรษฐกิจ
 
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
       
   
นางบุญมา สาเหล้
ประธานกลุ่มฯ
     

กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
   นางบุญมา  สาเหล้  ประธานกลุ่ม
ที่มาของกลุ่มเริ่มจากเทศบาลตำบลท่าข้ามได้จัดการฝึกอบรมอาชีพ  โดยการอบรมทำพวงหรีด  ดอกไม้จันทน์  ของชำร่วย  กัลปพฤกษ์   แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   จากนั้นมาประธานกลุ่ม คือนางบุญมา  สาเหล้  ได้สอบถามสมาชิกที่เข้าฝึกอมรมด้วยกัน  ว่ามีใครสนใจที่จะรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดจากการอบรม  และเป็นการเพื่อรายได้ให้ตนเอง  แถมยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย   จึงก่อตั้งกลุ่มทำดอกไม้จันทน์  ขึ้นมา  โดยเริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อ  วันที่  19  พฤษภาคม  2553  มีสมาชิในกลุ่มทั้งหมด  11  คน  โดยการรวมหุ้นกัน  คนละ  1,000.-  บาท  ในการเริ่มต้นซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
การแบ่งรายได้  และความพึงพอใจของสมาชิก
สมาชิกทุกคนพึงพอใจกับรายได้  เพราะปกติก็จะใช้เวลาว่างอยู่กับบ้านเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร  แต่พอมารวมกลุ่มทำดอกไม้จันทน์นี้แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ถึงแม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ภูมิใจที่หารายได้ด้วยตนเอง  การแบ่งรายได้จะแบ่งดังนี้  70:20:10 
(70  คือส่วนแบ่งของคนทำ)  (20  ส่วนแบ่งของกลุ่ม)  (10  ส่วนแบ่งของสมาชิกในกลุ่ม)
การวางจำหน่าย
วางจำหน่ายที่บ้านของสมาชิก  นางถนอม  ประกอบกิจ  และตอนนี้กำลังจะขยายตลาดไปในตัวจังหวัดตรัง  ผ่านการบอกต่อกันจากคนที่ซื้อสินค้า  แบบปากต่อปาก
การประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปากต่อปาก  และมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าข้าม
ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์  โดยการสนับแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อขอซื้อสินค้า
  การติดต่อขอซื้อสินค้าจะผ่านประธานกลุ่ม  คือ  นางบุญมา  สาเหล้  ที่เบอร์ 086-7704342